Đối thoại chính sách về Đổi mới thể chế trong cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

(eFinance Online) - Dự kiến ngày 14/6/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách “Đổi mới thể chế trong cung ứng dịch cụ công ở Việt Nam”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề án “Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 2035” và được tổ chức nhằm trao đổi về thực trạng tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay.

Đồng thời, đây cũng là nơi đối thoại chính sách về những thuận lợi và khó khăn trong cung ứng dịch vụ công trong hai ngành y tế và giáo dục, chú trọng đến các vấn đề về huy động nguồn lực, cơ chế tài chính cho các đơn vị cung ứng; Giám sát và xếp hạng các đơn vị cung ứng, thực hiện trách nhiệm giải trình trong các lĩnh vực này và hướng đổi mới hiện nay; Đề xuất mô hình cung ứng dịch vụ công cho Việt Nam đến năm 2035.

Hội thảo dự kiến có sự tham gia của đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, đại diện của WB Việt Nam, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và các cơ quan thông tấn, báo chí. Các đại biểu tham dự Hội thảo đối thoại chính sách sẽ được nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay và đề xuất hướng đổi mới đến năm 2035, một số kết quả thực hiện đổi mới, thách thức trong cung ứng dịch vụ y tế, giáo dục và hướng đổi mới trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận về các vấn đề chính như cơ chế huy động nguồn lực và tài chính cung ứng dịch vụ công và đảm bảo tiếp cận dịch vụ, cơ chế tự chủ và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công, cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp hạng dịch vụ công và sự tham gia của các tổ chức xã hội.

(T.N)