Đồng Nai: Thu NSNN tháng 5 đạt 34,11% dự toán năm

(eFinance Online) - KBNN Đồng Nai cho biết, tổng thu NSNN lũy kế từ đầu năm là 20.691 tỷ đồng. Trong đó, thực thu cân đối là 14.366 tỷ đồng, đạt 34,11% dự toán năm. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chi NSNN lũy kế từ đầu năm là 15.489 tỷ đồng. Trong đó, chi NS địa phương là 9.622 tỷ đồng, thực chi là 5.650 tỷ đồng, đạt 35% dự toán.

Trong tháng 5/2016, đơn vị cũng đã phát hiện 261 khoản chi chưa đảm bảo hồ sơ quy định, đề nghị đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh lại hồ sơ; từ chối thanh toán 948 triệu đồng do chi không đúng chế độ quy định. Lũy kế từ đầu năm, phát hiện 1.403 khoản chi chưa chấp hành đúng quy định và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh lại hồ sơ; từ chối thanh toán 3,8 tỷ đồng do chi không đúng chế độ quy định.

KBNN Đồng Nai đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Trong đó phạt cảnh cáo 01; phạt tiền 03 với số tiền 2,7 triệu đồng.

Về công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB, vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2016 được giao 3.929 tỷ đồng, cấp đến ngày 30/4/2016 là 1.139 tỷ đồng, đạt 28,99% kế hoạch. Trong đó, NSTW giao 137 tỷ đồng, cấp 18 tỷ đồng, đạt 13,09% kế hoạch; NS tỉnh giao là 1.825 tỷ đồng, cấp 472 tỷ đồng, đạt 25,83% kế hoạch; NS huyện, xã giao là 1.966 tỷ đồng, cấp 650 tỷ đồng, đạt 33,04% kế hoạch.

(PV)