Đồng Tháp: Thu ngân sách 9 tháng đạt 73,88% dự toán

(eFinance Online) - Sở Tài chính Đồng Tháp cho biết, tính đến ngày 16/9/2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.943 tỷ đồng, bằng 73,88% so với dự toán, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm trước; Chi cân đối ngân sách là 7.266 tỷ đồng, đạt 71,42%.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa (kể cả tiền sử dụng đất) là 4.888 tỷ đồng, đạt 73,78% dự toán, bằng 102,2% so với cùng kỳ năm 2017 (Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 3.319 tỷ đồng, đạt 67,66% dự toán và bằng 102,57% so với cùng kỳ năm 2017).

Thu xuất nhập khẩu là 55 tỷ đồng, đạt 83,75% dự toán, bằng 143,08% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách cấp tỉnh là 3.537 tỷ đồng, đạt 78,65% so với dự toán; Chi ngân sách cấp huyện là 3.729 tỷ đồng, đạt 65,69% so với dự toán. Các khoản chi cụ thể gồm: Chi đầu tư phát triển là 2.313 tỷ đồng; Chi thường xuyên là 4.950 tỷ đồng (đạt 69,42% dự toán, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm trước); Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 493 tỷ đồng; Chi bổ sung cho ngân sách huyện, xã là 3.905 tỷ đồng.

(PV)