Đồng Tháp: Thu NSNN 8 tháng đạt 72,14% dự toán

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, tổng số thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện tháng 8/2018 là 500 tỷ đồng (kể cả số thu XSKT là 78 tỷ đồng), đạt 7,55% so với dự toán UBND tỉnh giao.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lũy kế số thu 8 tháng là 4.750,718 tỷ đồng (kể cả số thu XSKT là 1.037,939 tỷ đồng); đạt 71,71% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 101,46% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017; đạt 72,14% dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 66,18% dự toán phấn đấu và bằng 101,46% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017. Nếu không kể tiền sử dụng đất, XSKT, số thu còn lại là 3.209,149 tỷ đồng, đạt 65,96% so với dự toán pháp lệnh năm và bằng 101,92% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tổng số thu trên địa bàn Cục Thuế thực hiện trong tháng là 347,5 tỷ đồng, đạt 7,17% so với dự toán UBND tỉnh giao. Lũy kế số thu 8 tháng là 3.240,466 tỷ đồng (kể cả XSKT là 1.037,939 tỷ đồng), đạt 66,9% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và bằng 92,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số thu trên địa bàn Chi cục Thuế các huyện, thị, thành phố ước thực hiện trong tháng là 152,5 tỷ đồng, đạt 8,56% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Lũy kế số thu 8 tháng là 1.510,253 tỷ đồng, đạt 84,78% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và bằng 126,86% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017.

Số thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện trong tháng là 75 tỷ đồng, đạt 9,04% so với chỉ tiêu pháp lệnh; bằng 106,95% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017.

Thu XSKT ước thực hiện trong tháng là 78 tỷ đồng, đạt 6,14% so với chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 130,92% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017.

(PV)