DTNN Đà Nẵng thực hiện tốt công tác xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ

Cục DTNN khu vực Đà Nẵng vừa cho biết, trong tháng 10/2015 đơn vị này đã hoàn thành ký hợp đồng mua 3.000 tấn gạo nhập kho bổ sung chỉ tiêu năm 2015 theo kế hoạch được Tổng cục DTNN giao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đơn vị cũng hoàn thành xuất bán đổi hạt, thanh lý hợp đồng 1.144,1 tấn gạo chỉ tiêu năm 2015. Đồng thời, hoàn thành các thủ tục chuẩn bị xuất 300 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam 02 tháng đầu năm học 2015 - 2016 theo Quyết định của Tổng cục DTNN.

Bên cạnh đó, Cục DTNN Đà Nẵng đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý chất lượng hàng lưu kho, công tác bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư DTQG tại các Chi cục trực thuộc; tiến hành kiểm tra bảo quản ban đầu thóc, gạo nhập kho; về chỉ tiêu cơ lý của nhà bạt nhẹ loại 16,5 m2 nhập kho năm 2013; cũng như các chỉ tiêu sinh hóa theo định kỳ thóc, gạo bảo quản thử nghiệm, thực hiện quy chế quản lý chất lượng hàng hóa theo quy định của Tổng cục DTNN.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn mua, bán hàng dự trữ; quản lý kinh phí nhập, xuất, phí cứu trợ, hỗ trợ đảm bảo theo đúng chế độ nhà nước quy định. Thực hiện việc chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm theo chế độ chính sách quy định. Đảm bảo an toàn tiền hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị mua, bán hàng dự trữ. Xử lý hao hụt trong định mức thóc, gạo xuất bán, xuất cứu trợ năm 2015.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản, kho tàng, hàng hóa và công tác PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, hàng hóa DTQG trong quá trình nhập, xuất. Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015. Triển khai có hiệu quả các phương án phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ, phòng chống bão số 3, tăng cường công tác PCCC.

Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện 5 xây "trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu", 3 chống "quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức".

(PV)