DTNN Hoàng Liên Sơn hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh

Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn vừa cho biết, trong tháng 12/2015, đơn vị này tiếp tục triển khai xuất 2.342,09 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang. Như vậy, tính đến hết ngày 13/12, Cục DTNN Hoàng Liên Sơn đã hoàn thiện thủ tục giao nhận 2.861,765 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, hoàn thành 100% kế hoạch được Tổng cục DTNN giao trước thời gian quy định.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cũng trong tháng 12/2015, thực hiện quyết định của Tổng cục DTNN, từ ngày 12/12 đến hết ngày 15/12 Cục DTNN Hoàng Liên Sơn đã triển khai xuất cấp 516,9 tấn gạo hỗ trợ nhân dân thực hiện dự án đầu tư và bảo vệ rừng tại 04 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Ngoài ra, Cục DTNN Hoàng Liên Sơn tập trung kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công tác bảo quản gạo trong thời điểm giao mùa đảm bảo an toàn tuyệt đối; Tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng gạo xuất kho để hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang và gạo thực hiện dự án đầu tư và bảo vệ rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang đảm bảo gạo được giao đến học sinh và người dân đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì tốt công tác bảo quản đối với hàng hóa vật tư dữ trữ hiện có trong các hệ thống kho bảo quản, đảm bảo đúng quy trình, quy chuẩn bảo quản hàng DTQG; Tổ chức triển khai các phương án an ninh bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và duy trì công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

(PV)