DTNN Hoàng Liên Sơn hoàn thành xuất cấp 537 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Hà Giang

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn vừa cho biết, tính đến hết ngày 21/8/2014, Cục đã hoàn thành xuất cấp 537 tấn gạo dự trữ quốc gia thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Ngoài ra, đơn vị đã triển khai tố các phương án an ninh bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và duy trì tốt công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa dự trữ quốc gia được giao quản lý.
 
Cũng trong tháng 8/2014, Cục tổ chức kiểm tra chất lượng gạo để thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo công tác bảo quản thóc, gạo đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt về số lượng và chất lượng. Duy trì tốt công tác bảo quản đối với tất cả hàng hóa vật tư dự trữ Nhà nước.
 
(PV)