DTNN khu vực Hà Nam Ninh hoàn thành xuất hỗ trợ 1.300 tấn gạo cho học sinh tỉnh Sơn La

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Nam Ninh vừa cho biết, trong tháng 10/2014, đơn vị này đã hoàn thành công tác xuất 1.300 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La theo Quyết định số 809/QĐ-TCDT ngày 04/9/2014 của Tổng Cục DTNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, đơn vị đang tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ công tác xuất 2.026,475 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La và học sinh tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 2660/QĐ-BTC, ngày 16/10/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1034/QĐ-TCDT ngày 21/10/2014 của Tổng cục DTNN.

Ngoài ra, đơn vị đang tiếp tục triển khai xuất bán rộng rãi cho mọi đối tượng 1.740 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2012 theo sự chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Cũng trong tháng 10/2014, ngành DTNN khu vực Hà Nam Ninh đã hoàn thành tốt công tác bảo quản định kỳ, thường xuyên hàng hóa DTQG lưu kho đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm nghiệm chất lượng 1.300 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La tạm ứng 2 tháng đầu năm học 2014 - 2015. Tiếp tục đôn đốc các Chi cục trực thuộc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hàng hóa kho tàng, anh ninh bảo vệ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và duy trì vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp.

(PV)