DTNN khu vực Nghệ Tĩnh: Tiếp tục xuất bán 6.980 tấn thóc đổi hàng năm 2015

Theo báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh, trong tháng 10/2015, đơn vị này đã tiếp tục thực hiện xuất bán 6.980 tấn thóc nhập kho năm 2013 theo kế hoạch xuất bán lương thực đổi hàng năm 2015 được Tổng cục DTNN giao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cục DTNN Nghệ Tĩnh cũng triển khai quyết toán công tác xuất 780 tấn gạo (trong đó, tỉnh Nghệ An là 600 tấn; tỉnh Hà Tĩnh là 180 tấn) hỗ trợ học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh trong 2 tháng đầu học kỳ I, năm học 2015 - 2016 theo quyết định 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đơn vị cũng đang tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong công tác tổng hợp, báo cáo số lượng gạo cần hỗ trợ cho học sinh trong 3 tháng còn lại của học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Bên cạnh đó, Cục DTNN Nghệ Tĩnh tích cực triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 4, thực hiện kế hoạch kiểm tra tại các Chi cục trong công tác ứng phó để đảm bảo an toàn hàng hóa DTQG. Tiến hành kiểm tra định kỳ chất lượng hàng DTQG; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật bảo quản tại đơn vị (lấy mẫu kiểm tra chất lượng phao tròn nhập kho năm 2012); kiểm tra nồng độ khí N2 bảo quản gạo; Giám sát bảo quản định kỳ vỏ nhà bạt; chuẩn bị nạp khí N2 bổ sung bảo quản gạo...). Chỉ đạo, theo dõi, duy trì nghiêm túc công tác chuyên quản tại các đơn vị trực thuộc và tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - xanh - sạch - đẹp”.

(PV)