Dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 911,1 nghìn tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 638,6 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 93 nghìn tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu 175 nghìn tỷ đồng, thu viện trợ 4,5 nghìn tỷ đòng. Nếu tính cả 10 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang, thì tổng thu NSNN năm 2015 là 921,1 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính cũng đã đưa ra các giản pháp về tăng thu NSNN. Theo đó, sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch đồng thời tăng cường hậu kiểm; đẩy mạnh việc thực hiện khai, nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian thông quan,... để giảm số lần, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống gian lận, trốn thuế, chống chuyển giá.

Đi kèm với các biện pháp tăng thu NSNN, Bộ Tài chính sẽ quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả...

(T.H)