Đức đầu tư hơn 1,4 tỷ USD vào Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/10/2015, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đang có 261 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,413 tỷ USD, xếp thứ 22 trong số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại nước ta.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hầu hết các dự án của CHLB Đức tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 94 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 672 triệu USD, chiếm 36% về số dự án và gần 47,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Với 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 396,7 triệu USD, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hoà đứng thứ 2, chiếm 28% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa đứng thứ ba với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 137.2 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư.

Vốn đầu tư của CHLB Đức tập trung vào hình thức 100% vốn nước ngoài với 198 dự án với tổng vốn đầu tư 936,2 triệu USD, chiếm 75,8% tổng số dự án và 66,2% tổng vốn đầu tư đăng ký; hình thức liên doanh với 56 dự án có tổng vốn đầu tư 467,5 triệu USD, chiếm 21,5% số dự án và 33,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hình thức công ty cổ phần.

Cũng trong thời gian quan, CHLB Đức đã có dự án đầu tư trên 35 tỉnh, thành phố cả nước. Dẫn đầu là TP Hồ Chí Minh với 104 dự án, có tổng vốn đầu tư 237,3 triệu USD, chiếm 39,8% số dự án và chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; Đồng Nai đứng thứ hai với 10 dự án có tổng vốn đầu tư là 176,8 triệu USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký; Ninh Thuận đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư là 156,7 triệu USD. Tiếp theo là các tỉnh Đà Nãng, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương khác.

(T. Ngà)