Đức hỗ trợ 20,5 triệu EUR đầu tư quản lý rừng bền vững

 Thừa ủy quyền Chính phủ hai nước, chiều ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung và bà Christine Heimburger - Giám đốc phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) đã ký kết Hiệp định vay cho Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2.

Đức hỗ trợ 20,5 triệu EUR đầu tư quản lý rừng bền vững

Theo đó, Chính phủ Đức, thông qua KfW, cam kết tài trợ cho Việt Nam 20,5 triệu EUR (trong đó 15 triệu EUR vốn vay theo điều kiện vay ODA của Chính phủ Đức, 5,5 triệu EUR vốn viện trợ không hoàn lại). Số vốn này đầu tư cho Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 nhằm mục tiêu tăng cường tính đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng và sự toàn vẹn của các hệ sinh thái cảnh quan ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự thích ứng của khu vực đối với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế của người dân địa phương.

Với Hiệp định này, Chính phủ Đức tiếp tục khẳng định vị trí là nhà tài trợ song phương lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Pháp) cho Việt Nam; đồng thời KfW tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quan trọng trong quan hệ hợp tác tài chính phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, lâm nghiệp và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tại Lễ Ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung  bày tỏ tin tưởng trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ, thông qua KfW sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

(T.H)