Dừng việc thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2015/TT-BTC yêu cầu dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 cho đến khi có văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 05/9/2015, các mặt hàng sắn xuất khẩu thực hiện theo quy định của Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế với mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% cho đến khi có văn bản mới của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn áp dụng cho năm 2016 theo đúng trình tự thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục theo dõi để có lộ trình tăng dần mức thuế suất thuế xuất khẩu sắn cho phù hơp với lộ trình áp dụng xăng sinh học tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và tình hình thực tế về sản xuất, tiêu thụ sắn trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn.

Trước đó, ngày 6/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC quy định thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn là 5% với hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2015 nhằm thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/01/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi Thông tư số 63/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành, trước một số kiến nghị phản ánh vướng mắc của UBND tỉnh Gia Lai, Bình Định và các doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát tại TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Bình Định,... ngày 29/7/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 10420/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Cho phép tạm dừng việc thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC để tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn đối với vụ mùa năm nay.

Ngày 26/8/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 6746/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10420/BTC-CST ngày 29/7/2015...

>> Thông tư số 141/2015/TT-BTC

(GB)