EU tài trợ 114 triệu Euro cho chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế

Ngày 04/12/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng Ngài Pierre Amilhat, Tân Cục trưởng, Cục châu Á, Trung Á/Vùng Vịnh và Thái Bình Dương, thuộc Tổng cục Phát triển và Hợp tác, Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định Tài chính “Chương trình Hỗ trợ Chính sách ngành Y tế giai đoạn 2: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ Y tế (EU-HSPSP 2)”.

Quang cảnh lễ ký.Quang cảnh lễ ký.

Chương trình Hỗ trợ Chính sách ngành Y tế giai đoạn 2 trị giá 114 triệu Euro sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cải cách ngành y tế và thực hiện các kế hoạch, chương trình để tiến đến các cải cách trên trong giai đoạn 2015 - 2017.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Chương trình Hỗ trợ Chính sách ngành Y tế giai đoạn II cho phía Việt Nam nhằm mục tiêu chung là giảm nghèo bền vững và tăng trưởng hài hòa tại Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và chất lượng phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển ngành Y tế Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là hỗ trợ đạt được đúng lúc các mục tiêu chính sách của ngành được vạch ra trong kế hoạch 5 năm của ngành Y tế (2011 - 2015).

Chương trình cũng đóng góp cho việc xây dựng chính sách và kế hoạch y tế cho giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hỗ trợ sẽ tập trung vào việc thúc đẩy lộ trình bao phủ y tế cho toàn dân, đồng thời cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ ở tuyến dưới (huyện và xã), qua đó đóng góp cho việc giảm tải bệnh viện tuyến trên.

Với Hiệp định tài chính này, Liên minh Châu Âu tiếp tục khẳng định là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của Liên minh Châu Âu trong giai đoạn 2007 - 2013 với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại mà EU dành cho Việt Nam là trên 300 triệu Euro trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và thương mại”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói…  

EU tài trợ 114 triệu Euro cho chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế ảnh 1
Với Hiệp định tài chính này, Liên minh Châu Âu tiếp tục khẳng định là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Tại lễ ký, hai bên khẳng định việc cam kết và hỗ trợ thực hiện thành công Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn 2. Chương trình này sẽ là sự tiếp nối thành công trong 20 năm hợp tác giữa EU và Bộ Y tế.

(GB)