EU tài trợ Việt Nam 2,32 triệu Euro để xây dựng chính sách tiếp cận thị trường EU

Ngày 25/8, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và ngài Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu và Tiến Sĩ Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đã cùng ký kết Hiệp định tài trợ 2,65 triệu Euro (trong đó EU đóng góp 2,32 triệu Ero), nhằm hỗ trợ thương mại quốc tế và đầu tư bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2017.

EU tài trợ Việt Nam 2,32 triệu Euro để xây dựng chính sách thương mại và tiếp cận thị trường EU.EU tài trợ Việt Nam 2,32 triệu Euro để xây dựng chính sách thương mại và tiếp cận thị trường EU.

Khoản tài trợ này được thực hiện thông qua Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu dành cho sáu Hiệp hội và Viện nghiên cứu, nhằm xây dựng chính sách thương mại và tiếp cận hiệu quả thị trường EU.

Các tiểu dự án này sẽ tập trung xây dựng năng lực về các vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế, đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vận động chính sách, phát triển liên kết thị trường Việt Nam - EU, hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu tiếp cận thị trường của EU, thiết kế và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đối tượng hưởng lợi của Dự án là doanh nghiệp và các bên liên quan khác tại một số tỉnh thành, bao gồm các khu vực nông thôn và miền núi.

Sáu tổ chức là Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Việt Nam (VAFIE), Hiệp hội Xuất khẩu Mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT), Viện Nghiên cứu Da - Giày, Bộ Công Thương (LEASHORESIN), Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Nông thôn Việt Nam (VIRI), Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển Hợp tác xã & Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (Socencoop), Viện Chính sách và Chiến lược Công nghiệp, Bộ Công Thương (IPSI) là các đơn vị tiếp nhận dự án tài trợ thông qua quy trình Mời gọi Đề xuất trong khuôn khổ Dự án EU-MUTRAP.   

Dự án EU-MUTRAP có tổng ngân sách 16,5 triệu Euro trong đó Liên minh châu Âu tài trợ 15 triệu Euro, Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,5 triệu Euro. Dự án sẽ hoạt động trong thời gian từ 2012 đến 2017. Một trong những kết quả dự kiến của Dự án là “Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, quy định và cơ hội thị trường liên quan đến cam kết thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam; tăng cường sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình xây dựng chính sách thương mại và đầu tư; và nâng cao năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ứng các quy định tiếp cận thị trường của Châu Âu”. 

(T.Hương)