Gần 300 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

(eFinance Online) - Tới nay, cả nước có tổng cộng 22.904 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 297 tỷ USD. 
 
Gần 300 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 156,35 tỷ USD, bằng 52,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 175,2 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 52,4 tỷ USD (chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 12,9 tỷ USD (chiếm 4,3% tổng vốn đầu tư).

Về đối tác đầu tư, có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 50,98 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ USD (chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Xinh-ga-po và Đài Loan, Quần đảo Virgin thuộc Anh , Hồng Kông.

Về địa bàn đầu tư, không kể dầu khí ngoài khơi, đầu tư nước ngoài đã có mặt ở 62 tỉnh, thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu thu hút FDI với 45,4 tỷ USD (chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 28,1 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư), Bà Rịa - Vũng Tàu với 27,1 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 26 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

(T.N)