Gần 70.000 doanh nghiệp ra đời trong 9 tháng

Số liệu mới nhất của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cho thấy, 9 tháng năm nay, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho biết thêm, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 608,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 9 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2015 là 1029,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng là 999,3 nghìn người, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2015, doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2014 và một số ngành có tỷ lệ tăng cao, như: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (95,3%); Kinh doanh bất động sản (78,7%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (55,3%); Vận tải kho bãi (52,3%); Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (38,0%); Xây dựng (36,6%); Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (33,7%)...

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2015 số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 12.848 doanh nghiệp, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014. Con số này cho thấy sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả của các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

(TN)