Giá dầu hạ: Việt Nam vẫn sẽ được hưởng lợi

Giá dầu thế giới hạ trong năm 2014 là một động thái tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần làm tăng thu nhập khả dụng của hộ gia đình, kích thích tiêu dùng, và giảm chi phí cho nhiều doanh nghiệp, giúp cải thiện lợi nhuận và đầu tư.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Giá dầu thế giới hạ trong năm 2014 là một động thái tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù Việt Nam sản xuất khoảng 350.000 thùng dầu/ngày và là nước xuất khẩu ròng dầu thô, song Việt Nam cũng là nước nhập khẩu ròng các sản phẩm dầu lửa tinh luyện. Giá nhiên liệu giảm góp phần làm tăng thu nhập khả dụng của hộ gia đình, kích thích tiêu dùng, và giảm chi phí cho nhiều doanh nghiệp, giúp cải thiện lợi nhuận và đầu tư. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ước tính tiết kiệm chi phí sản xuất trong nước có thể đạt 3% trong năm nay. Giá dầu giảm cũng làm cho thu ngân sách của chính phủ bị ảnh hưởng, song chính sách tài khóa sẽ vẫn tiếp tục theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
 
Theo ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, tình hình kinh tế được cải thiện ở những nền kinh tế lớn - đặc biệt là Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam - sẽ tạo động lực cho xuất khẩu, song tác động tích cực này sẽ phần nào bị giảm sút do tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ giá dầu thế giới thấp, làm tăng thu nhập khả dụng của người dân và giảm chi phí hoạt động kinh doanh.
 
Ở cấp độ ngành, công nghiệp được dự báo sẽ là động lực tăng trưởng chính. FDI và đầu tư công sẽ thúc đẩy ngành xây dựng, đồng thời xu hướng gia tăng nhập khẩu các đầu vào sản xuất trong thời gian gần đây - bao gồm hóa chất, bông, nhựa - là dấu hiệu cho thấy công nghiệp hoạt động mạnh. Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng của HSBC cho thấy các đơn đặt hàng mới, sản lượng và việc làm trong khu vực chế tác tiếp tục gia tăng trong tháng 2/2015.
 
Khu vực dịch vụ cũng hưởng lợi nhờ giảm giá nhiên liệu và vận tải và phục hồi hoạt động du lịch đến từ Trung Quốc. Tiến độ cải cách DNNN được cải thiện cũng thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành dịch vụ khác. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng được hỗ trợ từ việc giảm chi phí nhiên liệu và vận tải, song tăng trưởng nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng tiêu cực do giá lương thực thấp và các vấn đề trở ngại trong lĩnh vực vận tải và hạ tầng thương mại.
 
(T.Hương)