Giá điện, than, xăng dầu, dịch vụ công vẫn theo cơ chế giá thị trường

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể mà Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đề ra trong năm 2013. Theo đó, trong năm 2013, Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành giá nhất quán theo cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Bên cạnh đó, giá điện, than, xăng  dầu, dịch vụ công điều hành theo cơ chế giá thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ngoài ra, Cục Quản lý giá sẽ tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm tra thanh tra theo quy định của pháp luật góp phần kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức khoảng 8%.

Nhìn lại công tác điều hành giá 2012

Năm 2012, Cục Quản lý giá đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ để trình Chính phủ hoặc Bộ trực tiếp ban hành các cơ chế, chính sách quản lý giá chung cũng như theo dõi tình hình triển khai công tác giá của các tỉnh, thành phố nhằm tổng hợp và đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình, góp phần quan trọng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 11.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng quan trọng cũng đạt những kết quả tích cực. Liên tục trong cả năm qua, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng, dầu theo diễn biến của giá xăng, dầu thế giới, đã xử lý, kết hợp hài hòa giữa thuế nhập khẩu và quĩ Bình ổn giá xăng, dầu trong nước. Giá than, giá điện, giá nước sạch được giữ ổn định ở mức thấp phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô… Công tác kiểm tra, thanh tra giá cũng đã được tăng cường với việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra việc xử dụng vốn hỗ trợ không lãi suất thực hiện bình ổn giá và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá…

Luật Giá được sự biểu quyết thông qua với số phiếu cao tuyệt đối, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành Giá. Cùng với đó, các nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về cơ bản đã được hoàn thành trình Lãnh đạo Bộ để trình lên Chính phủ ban hành trong thời gian tới đây. Trong công tác điều hành, Cục Quản lý giá đã đạt được những thành quả đáng khích lệ khi CPI cả năm 2012 chỉ tăng 6,81% so với năm trước đó, thấp hơn Quốc hội cho phép; công tác điều hành giá một số mặt hàng nhạy cảm như xăng, dầu… đã được thực hiện một cách hợp lý, linh hoạt được dư luận quan tâm và ủng hộ.

Giải pháp cho 2013

Cục Quản lý giá đề ra một số giải pháp thực hiện quản lý, điều hành giá như sau: Triển khai đồng bộ các nội dung của Luật Giá, điều hành giá nhất quán theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường, xóa bao cấp qua giá đối với các loại hoàng hóa, dịch vụ còn bao cấp qua giá vào thời điểm thích hợp, với liều lượng hợp lý phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện công khai, minh bạch giá các hàng hóa, dịch vụ này... đi đôi với các giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với những ngành sản xuất gặp khó khăn, hỗ trợ đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội.

Cụ thể, Cục Quản lý giá sẽ điều hành giá xăng dầu bám sát theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản của Chính phủ sửa đổi, bổ sung trong năm 2013; kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc sử dụng linh hoạt công cụ thuế, trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá. Bên cạnh đó, chú trọng đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, bảo đảm không để thiếu nguồn, cũng như không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây bất ổn cho thị trường trong nước.

Việc điều chỉnh giá điện được thực hiện theo từng bước có lộ trình với nguyên tắc có kiềm chế, có tính đến điều kiện kinh tế, xã hội tại thời điểm điều chỉnh, phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, hạn chế tác động đến sản xuất và đời sống xã hội.     

Giá than cho điện sẽ căn cứ vào các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể, trên cơ sở báo cáo chi tiết của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam về kết quả kiểm toán giá thành than năm 2011, 2012, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương tính toán và báo cáo Thủ tướng Chính phủ giá than bán cho sản xuất điện cụ thể; hướng tới mục tiêu giá than bán cho điện bù đắp được giá thành toàn bộ như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khán bệnh, chưa bệnh thực hiện như sau: Năm 2013, giá dịch vụ khám chữa bệnh được tính toán trên cơ sở các chi phí trực tiếp gồm: tiền thuốc, dịch truyền, máu, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế... Giai đoạn 2014 - 2017, giá dịch vụ khám chữa bệnh được tính trên cơ sở các khoản chi phí trực tiếp nêu trên; chi phí tiền lương, tiền công; chi phí khấu hao tài sản cố định... Giai đoạn từ 2018 trở đi giá dịch vụ khám chữa bệnh được tính đủ các chi phí để thực hiện dịch vụ.

(Nhã Tường)