Gia hạn thanh toán vốn ngân sách Trung ương 2 tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5476/VPCP-KTTH, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc gia hạn thanh toán vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2013 của tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2014 đối với số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2013 chưa giải ngân hết của tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị trước đó của UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.

(PV)