Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất không ảnh hưởng số thu ngân sách

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020. Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất không ảnh hưởng tới số thu ngân sách năm nay.  

*** Bộ Tài chính trình Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với 04 loại thuế

Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống sẽ được gia hạn thuế VAT, TNDN, TNCN tiền thuê đất. Ảnh minh họa - nguồn: internet.  Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống sẽ được gia hạn thuế VAT, TNDN, TNCN tiền thuê đất. Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm 05 Điều như sau: Điều 1. Phạm vi áp dụng; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Điều 4. Trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn; Điều 5. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nội dung cụ thể về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Tại điểm 1 Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2020, Chính phủ có giao: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp giãn, hoãn, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19”

Hệ thống thuế của Việt Nam gồm 09 sắc thuế (không tính phí, lệ phí) gồm: Thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế bảo vệ môi trường; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, qua rà soát, Bộ Tài chính thấy rằng: Thuế GTGT và thuế TNDN là 02 sắc thuế chính và doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp thuế; thuế TNCN và thuế GTGT là sắc thuế chính, tất cả hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp thuế. Do vậy, để đảm bảo chính sách ban hành được áp dụng rộng rãi cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.

Đối với các sắc thuế khác như: Thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,... Bộ Tài chính không đề nghị gia hạn với lý do: Các sắc thuế này chỉ thu vào một nhóm hàng hóa, dịch vụ nhất định (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế mới thuộc đối tượng nộp thuế) như: Thuế TTĐB thu vào nhóm hàng hóa, dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng hoặc hạn chế tiêu dùng; Thuế tài nguyên thu vào hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (những ngành này không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19); Thuế bảo vệ môi trường thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường và thuế môi trường chỉ thu vào 02 khâu sản xuất và nhập khẩu. Do đó, nếu thực hiện phương án gia hạn nộp thuế bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường thì người tiêu dùng cuối cùng cũng không được hưởng lợi từ chính sách gia hạn thuế. 

Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19 (trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế như đã báo cáo ở phần trên). Do vậy, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho các đối tượng sau:

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau: Vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu trên được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số thuế và thời gian gia hạn

Đối với thuế GTGT: Theo quy định của Luật quản lý thuế thì cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế theo tháng nếu có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên; thực hiện khai thuế theo quý nếu có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ dưới 50 tỷ đồng. Đồng thời, đối với số thuế GTGT kê khai theo tháng, doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo; đối với số thuế GTGT kê khai theo quý, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Do vậy, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 61.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thực hiện khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm và thời hạn nộp thuế TNDN theo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Như vậy, đối với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán doanh nghiệp chỉ phải nộp phần chênh lệch giữa số thuế TNDN phải nộp (theo quyết toán) với số thuế TNDN tạm nộp, thời gian nộp thuế chậm nhất cuối tháng 3/2020.

Để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời hạn gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp sau quyết toán năm 2019 thì theo ước tính của cơ quan thuế số thuế được gia hạn khoảng 11.100 tỷ đồng (trong đó số thuế TNDN được giãn của doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế 8.400 tỷ đồng; của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 2.700 tỷ đồng). Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/8/2020.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất: Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thời hạn nộp tiền thuê đất hàng năm là 02 kỳ (Kỳ 1: Doanh nghiệp phải thực hiện nộp trước ngày 31/5; Kỳ 2: Doanh nghiệp phải nộp trước ngày 31/10 hàng năm). Để thống nhất thời gian gia hạn về thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của Kỳ 1 theo quy định của pháp luật. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.

Quang Minh