Giải thoát các khoản nợ xấu của Tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng (TCTD) có tỉ lệ nợ xấu từ 3% trở lên mà không bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản có thể bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành thanh tra.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản các TCTD Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, các TCTD để được Công ty quản lý tài sản mua lại nợ xấu cần phải đáp ứng một số điều kiện sau:

- Được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ xấu;

- Khoản nợ phải có tài sản đảm bảo có khả năng phát mại;

- Các khoản nợ và tài sản đảm bảo phải có đầy đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ;

- Khách hàng vay còn tồn tại...

Công ty quản lý tài sản các TCTD Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hạch toán kế toán của Công ty Quản lý tài sản.

(NTH)