Giảm bớt thủ tục hành chính đăng ký cho hợp tác xã

(eFinance Online) -Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý thuế đối với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, ngày 23/4, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 854/QĐ-TCT phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin quản lý hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống thông tin đăng ký thuế”. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, qua gần 20 năm triển khai thực hiện công tác đăng ký thuế, đến nay pháp luật về đăng ký thuế cũng như ứng dụng đã cơ bản hoàn thiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Cụ thể: Thông tư Liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/2/2016 hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế, thông tư tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đồng thời pháp lý hóa các quy trình trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Việc liên thông điện tử tự động giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin đăng ký thuế đã hạn chế sự tác động can thiệp của con người và qua đó góp phần rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong khi vấn đề cải cách đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với doanh nghiệp đang thực sự phát triển và có những bước tiến lớn thì việc đăng ký hợp tác xã thời gian vừa qua chưa được thuận lợi bằng doanh nghiệp.

Để tiếp triển khai xây dựng được hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã một cách hoàn chỉnh từ khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã đến khâu cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, cấp mã số thuế và trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của hợp tác xã thì hệ thống phải có sự trao đổi, tương tác giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với hệ thống thông tin thuế để giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. Qua nghiên cứu thực tế và những kinh nghiệm trong việc cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp, việc xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế đối với hợp tác xã sẽ giúp giải quyết cơ bản một số vướng mắc hiện nay đối với hợp tác xã như: Giảm bớt thủ tục hành chính cũng như chi phí khi đăng ký hợp tác xã; Minh bạch hóa thông tin về khu vực hợp tác xã; Tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển; Tạo nền tảng CNTT cho việc trao đổi thông tin về thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Tạo sự bình đẳng về thủ tục giữa hợp tác xã và doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý thuế đối với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, Tổng cục Thuế xây dựng đề án: “Xây dựng Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin quản lý hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống thông tin đăng ký thuế”.

Theo đó, về mặt nghiệp vụ, Đề án đặt mục tiêu tổ chức một cơ quan là đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã. Người thành lập chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một cơ quan hành chính duy nhất là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với thủ tục đăng ký hợp tác xã) và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng), giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, sẽ sử dụng một mẫu đơn hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Sử dụng một mã số chung duy nhất; Hợp nhất Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và Giấy chứng nhận đăng ký thuế thành Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

(T.H)