Giảm lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa thông báo về việc điều chỉnh giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, kể từ ngày hôm nay (28/9/205), lãi suất tiền gửi bằng USD đối với tổ chức là 0%/năm và mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

NHNN cho biết, việc điều chỉnh này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2015.

Theo Quyết định của NHNN, đối với lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 28/9/2015 sẽ được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định.

Trước đó, lãi suất tiền gửi đôla Mỹ áp dụng cho các cá nhân là 0,75% và các tổ chức là 0,25% một năm.

(Thúy Ngà)