Giảm lệ phí trước bạ ôtô từ ngày 1/4

Ngày 25/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, kể từ ngày 1/4/2013, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần đầu ở những tỉnh, thành phố đang áp dụng mức thu từ 10% trở lên nhưng không quá 15% thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Trường hợp mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu là 15% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới.

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô theo quy định.

Để thực hiện các quy định trên, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang khẩn trương triển khai chỉ đạo các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện...

(KD)