Giảm mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 126/2013/TT-BTC ngày 03/9/2013 của Bộ Tài chính, sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 3/9, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu đối với các khoản giải ngân vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm 0,5%, từ 9,3%/năm xuống còn 8,7%/năm.

Trước đó, ngày 4/6, Bộ Tài chính cũng giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam từ 10,2%/năm xuống còn 9,3%/năm. Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm.

(PV)