Giữ nguyên biên chế ngành Thuế, Hải quan trong 5 năm tới

Ngày 10/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận và thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với tổ chức thuế, tổ chức hải quan giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại phiên họp, đánh giá về cơ chế quản lý tài chính và khoán biên chế giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết đây là giai đoạn rất khó khăn trong công tác thu NSNN, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, Tổng cục Thuế (TCT), Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN được giao (vượt 6,46%).

Toàn ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, hải quan tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế, hải quan. Tăng cường hoạt động nghiệp vụ, cơ sở vật chất, hiện đại hóa ngành. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên cơ chế tài chính đối với TCT, TCHQ còn một số khó khăn. Cụ thể như, mức kinh phí được giao hàng năm của hai cơ quan chưa đạt tỷ lệ 1,9% trên dự toán thu NSNN đã được Quốc hội phê duyệt (TCT bình quân đạt 1,68%, TCHQ bình quân đạt 1,72%).

Trong đó, vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách tập trung hàng năm Nhà nước (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phân bổ chiếm 10% trong cơ chế, thực tế giao cho TCT mới đạt 24,8%, TCHQ mới đạt 25,8% mức được hưởng, dẫn đến trong giai đoạn 2011-2015, hai cơ quan này đã phải chủ động cân đối phân bổ sử dụng dự toán mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị bố trí cho đầu tư xây dựng để đáp ứng điều kiện làm việc….

Để ngành Thuế, Hải quan hoàn thành các mục tiêu về thu ngân sách, đẩy mạnh hiện đại hoá, cải cách đáp ứng xu hướng hội nhập trong giai đoạn 5 năm tới, Chính phủ trình UBTVQH cho phép TCT, TCHQ được tiếp tục thực hiện Cơ chế quản lý tài chính và biên chế trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, biên chế của TCT, TCHQ được xác định trong phạm vi tổng số biên chế Nhà nước giao cho Bộ Tài chính. Cụ thể, TCT, TCHQ tiếp tục duy trì biên chế từ năm 2016 trở đi theo chỉ tiêu biên chế được Bộ Tài chính giao đến tháng 3/2015. (TCT 43.438 biên chế, gồm 43.323 công chức và 115 viên chức; TCHQ 10.949 biên chế, gồm 10.667 công chức và 282 viên chức).

(T.H - tổng hợp)