Hà Nam tạo nguồn lực đầu tư cho các dự án cấp vùng, liên vùng

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tỉnh tăng cường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở cả đô thị và nông thôn, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án đầu tư; ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, dự án có khả năng sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hà Nam cần tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất công nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị lớn; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, đồng thời tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng phát triển mạnh dịch vụ và ngành nghề phi nông nghiệp. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đất đai; chú trọng bảo vệ môi trường, nguồn nước, nhất là lĩnh vực khai thác đá, cát sỏi, sản xuất xi măng...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư, kinh doanh; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; phát triển mạnh số lượng, quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Tỉnh cần đề ra mục tiêu số doanh nghiệp thành lập mới đến năm 2020 và các biện pháp cụ thể để thực hiện.

Bên cạnh đó, Hà Nam cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao, đáp ứng chuỗi dịch vụ y tế, giáo dục, công nghiệp công nghệ cao; tạo việc làm cho người lao động; bảo đảm an sinh xã hội; có giải pháp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phấn đấu giảm và đẩy lùi tai nạn giao thông.

Về cơ chế tạo nguồn lực để các trường Đại học thuộc diện quy hoạch di dời ra khỏi nội thành Thủ đô Hà Nội và các bệnh viện tuyến Trung ương về đầu tư tại khu đại học Nam Cao và khu Trung tâm y tế chất lượng cao Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về quy hoạch đầu tư hạ tầng một số khu đô thị, khu dân cư dọc các tuyến ĐT 495B, đường nối 2 cao tốc, đường Phủ Lý - Mỹ Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng bộ theo Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, bảo đảm tuân thủ hành lang an toàn đường bộ và thỏa thuận đấu nối phù hợp với các tuyến cao tốc, quốc lộ của cơ quan có thầm quyền trước khi triển khai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 cho một số dự án, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đối với tuyến đường Ba Sao (Hà Nam) - Bái Đính (Ninh Bình); Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án Nạo vét sông Đáy và Đường 495B. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp dự kiến danh mục dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020.

(NQ)