Hà Nội: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Quy chế quy định rõ, đối với tất cả các nhà chung cư thuộc các dự án phát triển nhà để ở, nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua… chỉ được đưa vào quản lý sử dụng, vận hành khi có đủ các điều kiện, gồm: Đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Đã được cấp giấy chứng nhận an toàn chịu lực và giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt quy trình bảo trì nhà chung cư do nhà thầu thiết kế, nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập theo quy định.

Ngoài ra, tất cả các tòa nhà chung cư phải có Ban quản trị, gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng và là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư. Các chủ đầu tư có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ, phải có trách nhiệm bảo trì, bảo hành tòa nhà...

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng giá trần dịch vụ nhà chung cư, kiểm tra việc thực hiện quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, điều chỉnh giá trần dịch vụ phù hợp với thực tế, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt làm cơ sở để chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện các nội dung có liên quan về giá dịch vụ.

(PV)