Hà Nội đẩy mạnh giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 7905/UBND-KHĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố trong những tháng cuối năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trong những tháng cuối, UBND thành ph  yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hành động của thành phố và Chính phủ, có biện pháp triển khai cụ thể trong những tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Thực hiện có hiệu quả các luật mới ban hành như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phá sản... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thành triển khai các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quan trọng, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Công khai, minh bạch hoá thông tin cho doanh nghiệp. Hướng dẫn rõ ràng các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp. Bằng nhiều hình thức, chú trọng việc thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố cần phối hợp với đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động và tác nghiệp trên hệ thống phần mềm đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đẩy mạnh các giải pháp để nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua mạng trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp. Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường hơn nữa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, sử dụng các ứng dụng thông minh, đào tạo các chuyên gia phân tích dữ liệu; bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế đúng thời gian quy định.

Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội chú trọng công tác tập huấn cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đến hết năm 2015 có 70% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử…

Cục Hải quan thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thời gian xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Sở Xây dựng rà soát, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, nội dung hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng không quá 30 ngày…

(T.H)