Hà Nội hỗ trợ 6,8 triệu đồng/m² với trường hợp tự lo bố trí nhà tái định cư

(eFinance Online) - Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 47/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt mức hỗ trợ cho các đối tượng tự lo tái định cư bằng tiền đối với các dự án có chính sách bố trí nhà tái định cư trên địa bàn thành phố là 6,8 triệu đồng/m². 

Mức hỗ trợ trên áp dụng cho các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư theo quy định. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân phải mua nhà tái định cư theo mức giá bán nhà tái định cư có nhân hệ số thì mức hỗ trợ trên sẽ giảm tương ứng với phần chênh lệch giữa giá bán nhà tái định cư theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và giá bán nhà tái định cư mà các hộ phải nộp.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký (8/11/2016). Đối với những dự án, hạng mục đã hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo Quyết định này.

Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng theo Quyết định này.

(T.H)