Hà Nội: Sẽ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

(eFinance Online) - UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Hà Nội tập trung lãnh đạo, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tổng quát 5 năm tới của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng: Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững.

Đồng thời, phấn đấu để văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cơ bản. Về kinh tế: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 8,5-9,0%, trong đó: dịch vụ 7,8-8,3%, công nghiệp - xây dựng 10-10,5%, nông nghiệp 3,5-4%.

Cơ cấu kinh tế năm 2020, dịch vụ 67-67,5%, công nghiệp - xây dựng 30-30,5%, nông nghiệp 2,5-3,0%; GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 USD); năng suất lao động xã hội bình quân tăng 6,5%/năm; Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 - 2020: khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng: 13-14%/năm); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới có trên 80% tổng số xã (tăng thêm 110-130 xã so với năm 2015).

Về văn hóa - xã hội, phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” 72%; làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hoá”62%; gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” 88%; Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia 65-70%; Phấn đấu số giường bệnh/vạn dân 26,5; số bác sĩ/vạn dân 13,5; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới của Bộ Y tế) 100%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo (có chứng chỉ) 70-75%; Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ theo chuẩn mới dưới 1,2%.

Về môi trường, đưa tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch 95-100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam khu vực đô thị 95-100%; khu vực nông thôn 90-95%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 90-95%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 95-100%.

(PV)