Hà Nội tăng cường các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số tiền nợ thuế đến thời điểm vẫn còn ở mức cao, vấn đề nợ thuế vẫn là thách thức trong năm 2016 với Thành phố và với cả người nộp thuế (NNT). UBND Thành phố Hà Nội cho biết, công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của thành phố trong năm nay.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Năm 2015, công tác thu ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt kết quả tốt. Kết quả thu ngân sách đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Cũng trong năm 2015, Thành phố đã thu được 9.758 tỷ đồng tiền thuế nợ năm trước chuyển sang; số nợ về thuế, phí trên địa bàn Thành phố đến 31/12/2015 đã giảm 11,5% so với thời điểm năm ngoái. Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý nợ thuế của Thành phố đã góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, qua đó tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp và NNT. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số tiền nợ thuế đến thời điểm vẫn còn ở mức cao, vấn đề nợ thuế vẫn là thách thức trong năm 2016 với Thành phố và với cả NNT.

Để tăng cường công tác quản lý nợ thuế, góp phần tăng thu ngân sách, đồng thời giảm thiểu nợ thuế đến cuối năm 2016 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế các cấp, triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế của Thành phố.

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội yêu cầu Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành các cấp, tham mưu Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị các cấp có thẩm quyền tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và có nguồn tài chính nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nợ thuế; thu thập thông tin phản hồi của người nộp thuế để xác định chính xác nguyên nhân nợ thuế, từ đó có giải pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế phù hợp với từng trường hợp cụ thể, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành kịp thời đề xuất, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị, tham mưu Thành phố cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sửa đổi cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nợ thuế, kiên quyết cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn,... đối với những doanh nghiệp nợ thuế đúng quy định hiện hành.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những đối tượng nộp thuế kéo dài, đặc biệt là những dự án sử dụng đất, tiền thuê đất lâu ngày, số nợ lớn hoặc đã được UBND thành phố quyết định gia hạn nhưng không chấp hành nộp đúng thời hạn.

Riêng đối với các khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất: Chủ động rà soát, xác định nguyên nhân nợ để có biện pháp đôn đốc thu hiệu quả. Đối với trường hợp nợ do vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin để các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng quản lý, tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ cho DN. Trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

Chủ động phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hoặc kiến nghị cơ chế để xử lý những trường hợp cố tình nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nợ thuế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, cán bộ công tác quản lý nợ thuế nói riêng.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố còn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, biểu dương các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, phê phán những trường hợp cố tình vi phạm, công khai thông tin nợ đọng thuế đúng quy định hiện hành.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, có nguồn nộp đối với khoản nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế các cấp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế đúng quy định pháp luật...

(T.Hằng)