Hà Nội tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm

9 tháng đầu năm 2015, kinh tế trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, song do kinh tế thế giới có nhiều biến động, giá dầu thô, thị trường hàng hóa, tỷ giá biến động liên tục, đã tác động không thuận tới việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của cả nước nói chung và của Thành phố Hà Nội nói chung.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công điện số 4/CĐ-BTC về việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong các tháng cuối năm 2015. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu cá Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là các hành vi buôn bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Cục thuế Hà Nội tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì, phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững đối với NSNN; Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP; Giải quyết thủ tục hành chính về thuế nhanh chóng, thuận lợi; Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Thủ trưởng cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thu đầy đủ, kịp thời những khoản thu ngân sách theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thanh tra các cấp, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thuế,... Thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể kề kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế phải thực hiện trong các tháng cuối năm đến từng đơn vị, công chức gắn với trách nhiệm và công tác thi đua, khen thưởng.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát đối tượng thuộc diện phải đăng ký, nộp thuế trên địa bàn. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế của cá doanh nghiệp, đảm bảo kê khai đầy đủ, đúng quy định và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN. Kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT, đảm bảo hoàn đúng đối tượng, đúng pháp luật và dự toán hoàn thuế được giao; Thanh tra, kiểm tra 100% các hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau có rủi ro cao trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế; Kiểm tra, thanh tra tối thiểu 20% hồ sơ hoàn thuế trước 31/12/2015.

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phấn đấu năm 2015 đạt 17% số doanh nghiệp thuộc diện quản lý. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về gian lận thuế; Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, xăng dầu,... Kiểm tra thu ngân sách kịp thời đối với cá doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp NSNN phần cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại sau khi DNNN trích lập các quỹ.

Thực hiện rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác số nợ thuế của từng doanh nghiệp thuộc phạm vi được giao quản lý. Tập trung lực lượng tăng cường công tác quản lý nợ thuế, triển khai thực hiện đúng, kịp thời các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền nợ thuế vào NSNN. Thủ trưởng cơ quan Thuế phải chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2015 không quá 5% tổng thu ngân sách năm 2015; Công khai thông tin doanh nghiệp không nộp tiền thuế đúng hajnt rên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

(T.H)