Hà Nội: Tăng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân

(eFinance Online) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng môi trường cho nhân dân Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Phạm vi hỗ trợ nằm trong khu vực bán kính ảnh hưởng từ trên 500m đến 1.000m, tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn quy định tại Quyết định số 836/QĐ- UBND ngày 7/2/2014 của UBND TP.

Theo đó, mức hỗ trợ tăng hơn trước. Cụ thể, đối với nhân khẩu trong vùng bị ảnh hưởng môi trường trên 500m đến 600m, mức hỗ trợ là 35.000 đồng/người/ tháng; Từ 600m đến 800m là 30.000 đồng/người/tháng; Trên 800m đến 1.000 m là 25.000 đồng/người/tháng.

Đối với đất canh tác, trong phạm vi ảnh hưởng từ trên 500m đến 1.000m là 102 đồng/m2/năm.

Thời gian hưởng mức hỗ trợ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2016.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tổ chức chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng theo đúng chính sách quy định. Quyết định này thay thế quy định tại khoản 1, Điều 4 và khoản 1 Điều 5 của Quyết định 836/QĐ- UBND ngày 7/2/2014 của UBND TP.

(PV)