Hà Nội tập huấn công tác đăng ký giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Vừa qua, hơn 100 học viên từ các sở Công thương(chi cục Quản lý thị trường, các đội quản lý thị trường), Y tế, quận, huyện, thị xã đã tham dự chương trình tập huấn thực hiện đăng ký giá đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhằm giúp đội ngũ cán bộ tại các sở, quận, huyện, thị xã , phòng tài chính- kế hoạch nắm được các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 11/6/2014 để về triển khai tại đơn vị mình.        

Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính Hà Nội.

Đồng chí Đinh Thị Nương - Phó Cục trưởng cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính đã hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá sữa và việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đăng ký giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên cơ sở các văn bản Bộ Tài chính qui định: Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 06 tuổi;Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Đồng thời, tại buổi tập huấn Sở Tài chính cũng đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, nắm rõ quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 4234/STC-BG ngày 08/7/2014 hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

(T.H)