Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành cải thiện, nâng cao chỉ số SIPAS

(eFinance Online) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành liên quan cải thiện, nâng cao chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) của thành phố.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các chỉ số đánh giá theo SIPAS năm 2015 của thành phố, làm rõ nguyên nhân hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục; xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện việc cải thiện, nâng cao chỉ số SIPAS của thành phố.

 Cụ thể, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, trọng tâm là các TTHC về đất đai; niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC về đất đai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC; rà soát, tiếp tục đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC nội bộ; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về đăng ký đất đai tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” và Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với các địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, cần nhanh chóng thành lập để tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu qụả cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức.

Quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị làm việc, cơ sở vật chất cho Văn phòng đăng ký đất đai và các địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai, bảo đảm thời hạn giải quyết TTHC theo quy định, sự tiện nghi, thoải mái cho người dân, tổ chức khi đến làm việc.

Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC về đất đai; sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại cơ quan, đơn vị; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Rà soát, bố trí đủ và ổn định cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, giao tiếp, kinh nghiệm xử lý, giải quyết các TTHC để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ hành chính về đất đai.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện giải quyết TTHC theo đúng thời hạn quy định và những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(PV)