Hải Dương: 4 tháng đầu năm, 9 khoản thu đạt trên 35% dự toán

(eFinance Online) - Cục Thuế Hải Dương cho biết tháng 4/2018, thu NSNN ước đạt 988,4 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm ước thu 3.999,4 tỷ đồng, đạt 35,6% so với dự toán năm, bằng 100,5% so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt 885 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng được 3.402,7 tỷ đồng, đạt 32,4% so với dự toán năm, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng 9 khoản thu đạt trên 35% so với dự toán.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện 583,7 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán năm, 115,9% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ xổ số kiến thiết ước thực hiện 12,9 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán năm, 136,4% cùng kỳ năm trước. Thu từ khu vực DNNN địa phương ước thực hiện 41,8 tỷ đồng, đạt 55,9% so với dự toán năm, bằng 131% so với cùng kỳ.

Thuế TNCN ước thu 303,9 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán năm, bằng 113,5% so với cùng kỳ năm trước; Thu lệ phí trước bạ ước đạt 146,5 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán năm, bằng 114,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cũng còn một số khoản thu đạt thấp so với dự toán năm như khu vực DNNN Trung ương; Khu vực DN có vốn ĐTNN; Khu vực DN ngoài quốc doanh.

(PV)