Hầu hết DN vận tải tại một số địa phương phía Nam đã giảm giá cước

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, từ ngày 19/1/2015, Bộ Tài chính đã tổ chức 3 Đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại một số địa phương ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kết quả kiểm tra, nắm tình hình kê khai giảm giá cước tại một số địa phương phía Nam cho thấy, các đơn vị trên địa bàn TP. HCM đã thực hiện ba đợt giảm giá cước vận tải. Cụ thể:

Kê khai giá cước đợt 1 (từ 18/7/2014 đến ngày 15/12/2014): Tính đến ngày 15/12/2014, hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai lại giá cước. Trong đó, 25/26 doanh nghiệp taxi kê khai lại giá cước với mức giảm từ 500 - 1.000 đồng/km (mức giảm 3% - 9%), 01 doanh nghiệp mới thành lập nên hiện nay vẫn chưa có đầu xe hoạt động; 47/57 doanh nghiệp kinh doanh vận tải theo tuyến cố định kê khai lại giá cước trong đó 42 doanh nghiệp kê khai giảm giá cước với mức giảm từ 2% - 14%, 10 doanh nghiệp chưa đăng ký kê khai lại với Sở Tài chính.  Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành lập đoàn kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy 2/10 doanh nghiệp không còn hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, 08/10 doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ theo hình thức gia đình với số lượng từ 01 đến 03 đầu xe, đến nay, 08 doanh nghiệp này đã kê khai giảm giá cước với Sở Tài chính. 

Kê khai giá cước đợt 2 (từ 16/12/2014 đến ngày 21/01/2015): Tính đến hết ngày 21/01/2015, có  12/20 doanh nghiệp taxi kê khai giảm giá cước lần 2 với mức đăng ký mới giảm giá từ 2,7% - 14,3% (giảm từ 500 - 1.500 đồng/km) (trong đó có các DN chiếm tỷ trọng lớn (80% thị phần taxi) trong ngành taxi như: taxi Mai Linh, Taxi Vinasun, taxi Phương Trang); có  35/55 DN kinh doanh vận tải theo tuyến cố định kê khai giảm giá cước lần 2 với mức giảm từ 3,2% - 18,5% cho tất cả các tuyến.

Đối với các DN chưa kê khai giảm giá lần 02, Sở Tài chính sẽ tính toán tỷ lệ giảm giá xăng, dầu để đề nghị các doanh nghiệp giảm giá cước phù hợp với mức giảm giá xăng, dầu.

Kê khai giá cước đợt 3 (từ 21/01/2015 đến nay): Tính đến hết ngày 30/01/2015, hầu hết các DN đã kê khai giảm giá, trong đó có 14/20 DN taxi kê khai lại giá cước lần 3 với mức đăng ký mới giảm giá từ 2,8% - 13,3% (giảm từ 500 - 2.000 đồng/km) (trong đó có các DN chiếm tỷ trọng lớn); 06 DN chưa kê khai lại (trong đó có 1 DN hiện chưa hoạt động); 44/55 DN kinh doanh vận tải theo tuyến cố định kê khai lại giá cước lần 3 với mức giảm từ 3% - 10% cho tất cả các tuyến (có 02 DN chuyển hình thức kê khai sang các tỉnh khác, 01 DN xin hoãn thời gian kê khai do còn tính toán các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến giá cước), 11 DN chưa kê khai lại.

Đối với các DN chưa kê khai giảm giá, Sở Tài chính cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 3 đoàn kiểm tra liên ngành tại các doanh nghiệp chưa kê khai giảm giá từ ngày 2/2/2015.

Trên địa bàn Đồng Nai, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 2 đợt tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Qua kiểm tra, các đơn vị đều đã chấp hành quy định kê khai lại mức giá cước theo hướng giảm giá từ 3 đến 20%.

Trên địa bàn Đồng Tháp: Tính đến hết năm 2014, hầu hết các DN vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng đã điều chỉnh giảm giá cước so với lần kê khai trước liền kề và phù hợp với biến động giảm giá xăng dầu. Cụ thể: DN kinh doanh vận tải bằng xe taxi có tỷ lệ giảm giá cước từ 4 - 7,7%; DN kinh doanh vận tải bằng xe buýt có tỷ lệ giảm giá cước từ 5 - 7%; DN kinh doanh vận tải theo tuyến cố định có tỷ lệ giảm giá cước từ 5 - 11%.

Hiện tại, có 7/18 DN vận tải tiếp tục thực hiện kê khai giảm giá cước so với lần kê khai trước liền kề, với mức giảm từ 3,29 đến 5% đối với DN vận tải bằng xe ta-xi; từ 5,8 - 8,3% đối với DN vận tải bằng xe buýt và từ 3 đến 6,9% đối với DN vận tải theo tuyến cố định.

Trong thời gian tới, Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu các DN vận tải thực hiện kê khai giá cước theo giá xăng dầu giảm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra về kê khai, niêm yết giá cước vận tải và xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp theo đúng quy định pháp luật.

Trên địa bàn An Giang: Đến hết tháng 1/2015, đã có 30/39 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đã thực hiện kê khai, kê khai lại giá cước tại Sở Tài chính (9 DN còn lại là đơn vị kinh doanh vận chuyển hợp đồng, vận chuyển hàng hóa và Sở Tài chính đang phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND xem xét bổ sung dịch vụ này vào danh mục dịch vụ kê khai giá theo quy định). Trong đó, 26 DN kê khai giảm giá cước vận tải từ 5 - 14% và 4 DN giữ ổn định giá đã kê khai lần trước đó do giá cước áp dụng từ năm 2012 đến nay chưa thay đổi (trước đây các đơn vị này không điều chỉnh tăng giá cước khi có phát sinh tăng phí bảo trì đường bộ hay tăng giá nhiên liệu). Hiện nay, Sở Tài chính đang chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra giá cước vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Trên địa bàn Kiên Giang: Tính đến ngày 15/1/2015, có 34/34 doanh nghiệp đã thực hiện kê khai lại giá. Trong đó:

Đối với DN tuyến cố định và vận tải taxi: Đã có 14/14 DN tuyến cố định và vận tải taxi đã thực hiện kê khai lại, mức giảm từ 3 - 20%, riêng 01 DN vận tải giữ nguyên giá cũ một số tuyến nhưng xét trên mặt bằng giá cước vận tải đối với các DN cùng tuyến đã kê khai giảm giá thì DN này vẫn đảm bảo giá cước vận tải từ bằng đến thấp hơn.

Đối với hợp tác xã vận tải thuỷ bộ: có 9/9 đơn vị thực hiện kê khai lại, mức giảm giá từ 3,7 - 11,11%, 2 đơn vị có một số tuyến vẫn giữ giá cũ nhưng xét trên mặt bằng giá cước vận tải đối với các DN cùng tuyến đã kê khai giảm giá thì DN này vẫn đảm bảo giá cước vận tải từ bằng đến thấp hơn.

Đối với các DN vận tải đường thủy: 11/11 DN đã kê khai lại, trong đó  5 DN kê khai giảm giá từ 1,92 - 14,29% (riêng công ty CP tàu Cao tốc Superdong Kiên Giang - DN độc quyền khai thác tuyến Rạch Giá - Phú Quốc có mức giảm thấp nhất từ 1,92 - 3,33%); 6 DN kê khai lại nhưng không giảm giá, đa số các DN này đã kê khai giá từ năm 2012, do trước đây giá xăng dầu tăng DN không điều chỉnh tăng giá vé đồng thời máy móc thiết bị xuống cấp nên tiêu tốn nhiên liệu cao hoặc trang bị thêm máy tàu nên làm chi phí tăng cao.

Với các văn bản chỉ đạo quyết liệt của Liên Bộ Tài chính - Giao thông cũng như của UBND các tỉnh, thành phố, công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục kê khai giảm giá cước theo diễn biến giảm giá nhiên liệu được tăng cường và bước đầu đem lại hiệu quả, một số doanh nghiệp đã chủ động kê khai giảm giá cước đợt 3. Một số loại hình vận tải khác (vận tải hàng hoá, vận tải đường thuỷ, vận tải thuỷ bộ, vận tải theo hình thức hợp đồng,...) đang được một số địa phương xem xét đưa vào danh mục kê khai giá tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc kê khai, kê khai lại giá hoặc chậm kê khai giảm giá cước phù hợp với biến động giá nhiên liệu. Qua kết quả kiểm tra và nắm tình hình của các Đoàn công tác tại một số địa phương, Bộ Tài chính kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục  tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. Đối với một số địa phương như Hà Nội, Hòa Bình vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc kê khai giảm giá cước phù hợp với giảm giá nhiên liệu, Bộ Tài chính có văn bản trực tiếp đôn đốc các địa phương này (Công văn số 1722/BTC-QLG ngày 3/2/2015 và Công văn số 1724/BTC-QLG ngày 3/2/2015). Đồng thời, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 1723/BTC-QLG ngày 03/02/2015 đề nghị UBND các địa phương tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai, kê khai lại giá phù hợp với biến động giảm giá nhiên liệu và các chi phí đầu vào; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế và quản lý tài chính; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp này phải thực hiện ngay việc kê khai giảm giá cước so với thời điểm kê khai trước liền kề phù hợp với phù hợp với mặt bằng mới của các yếu tố đầu vào và giá xăng dầu tính đến tháng 01/2015, trong đó cần chốt ngày thực hiện sớm nhất và phải trước thời điểm cao điểm vận tải phục vụ Tết Nguyên Đán 2015. Thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách doanh nghiệp chậm kê khai giảm giá cước.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện thực hiện kê khai của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với giá cước vận tải hàng hóa (bao gồm vận tải container), đề nghị cân nhắc việc bổ sung giá cước vận tải hàng hóa vào danh mục dịch vụ kê khai giá theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả việc giảm giá cước vận tải hàng hóa phù hợp với biến động giảm giá nhiên liệu, đem lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế xã hội.

(GB)