Hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần lương tối thiểu

Từ ngày  1/5, công ty Nhà nước áp dụng mức lương tối thiểu (LTT) chung 650.000 đồng/tháng để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được tính bằng cách lấy mức lương tháng 4-2009 nhân hệ số 1,05Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được tính bằng cách lấy mức lương tháng 4-2009 nhân hệ số 1,05

Đây là nội dung thông tư 10/2009/TT-LĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức LTT chung đối với công ty Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, vừa được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB-XH) ban hành.

Đối với các công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các tổ chức của Nhà nước đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty Nhà nước, được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 hoặc 2 lần so với mức LTT chung để tính đơn giá tiền lương. Đối với người lao động dôi dư thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước từ ngày 1/5 trở đi và trợ cấp đi tìm việc làm, được tính theo mức LTT chung 650.000 đồng/tháng.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB-XH cũng có Thông tư 11/2009/TT-LĐTBXH hướng dẫn mới về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH. Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/5 sẽ được tính bằng cách lấy mức hưởng tháng nhân với hệ số 1,05. Đối với người hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 1/5, mức trợ cấp được điều chỉnh bằng cách lấy mức trợ cấp đang hưởng tháng 4 nhân với hệ số 1,2037.

Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 1-5 được tính theo mức LTT chung 650.000 đồng/tháng. Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành thì từ ngày 1/5, khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức LTT chung 650.000 đồng/tháng. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn, nếu mức lương hưu thấp hơn 975.000 đồng/tháng, thì từ ngày 1/5 được điều chỉnh bằng 975.000 đồng/tháng.

(Theo Người Lao Động)