Hết quý I/2021: Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý I/2021, nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng.  
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng; tổng số trích Quỹ BOG trong quý I/2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021) 62,234 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021) là 3.936,486 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I/2021 là 5,049 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý I/2021 là 0 đồng. 

PV