Hết quý III/2020: Số dư quỹ bình ổn giá hơn 10.049 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý III/2020, theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) 10.049,261 tỷ đồng. 
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầuBộ Tài chính công bố tổng số trích Quỹ BOG trong quý III/2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020) 1.565,880 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III/2020 (từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020): 1.503,938 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III/2020: 5,626 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý III/2020 là 0 đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) 9.981,693 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) 4.958,420 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Quang Minh