Hết tháng 9/2013, tổng thu ngân sách ước đạt 543.835 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9/2013 ước đạt 52.800 tỷ đồng, tăng khoảng 2.700 tỷ đồng so với mức thực hiện tháng 8/2013; lũy kế đến hết tháng 9/2013, tổng thu NSNN ước đạt 543.835 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa đạt 353.115 tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012 (không kể thu tiền sử dụng đất thì đạt 65,8% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ). Đến hết tháng 9/2013, ước tính có 23 địa phương thu đạt yêu cầu tiến độ dự toán.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô đạt 83.220 tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 9 tháng đạt trên 111 USD/thùng, tăng 21 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 11,16 triệu tấn, bằng 79% kế hoạch.   

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, tổng số thu đạt 160.000 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 57.000 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 103.000 tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước tăng trưởng 15,% so với cùng kỳ; song thu ngân sách từ lĩnh vực này vẫn đạt thấp chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu của một số mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao giảm mạnh.

Tổng chi NSNN tháng 9/2013 ước đạt 75.940 tỷ đồng; lũy kế tổng chi 9 tháng đầu năm 2013 ước 684.590 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 123.840 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 82,4% dự toán; chi cho vay chính sách đối với học sinh sinh viên đạt 81,2% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 81,8% dự toán.... Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn NSNN đạt khoảng 70,4% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 74,6% kế hoạch...

(KT)