Hiệu ứng cải cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính

(eFinance Online) -Sáng nay, 12/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân phát biểu tại Hội nghị.Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân cho biết, thời gian qua, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính nên không chỉ có kết quả trong từng lĩnh vực mà giữa các lĩnh vực tài chính đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả công tác CCHC đối với toàn ngành, góp phần thiết thực vào việc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tính từ 1/1/2017 đến hết ngày 31/8/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Luật, 2 Nghị quyết; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 71 Nghị định, 11 Quyết định; Soạn thảo và ban hành theo thẩm quyền 210 Thông tư.

Trong đó, có thể kể đến một số văn bản đã tác động mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và là cơ sở pháp lý để đơn giản hoá TTHC như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, ... 

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Tài chính đã ban hành 20 Quyết định công bố 258 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 141 TTHC và bãi bỏ 20 TTHC. 

Bên cạnh đó, trình Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 9/10/2017 về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đề xuất đơn giản hóa đối với 90 TTHC. 

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đã kiến nghị sửa đổi 6 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo ông Quân, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 phê duyệt phương án cắt giảm chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, đề xuất cắt giảm 122/443 báo cáo, đạt 27,53%, vượt mức yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg là 20%, đề xuất đơn giản hóa 208/443 báo cáo, đạt 46,95%. Đồng thời, xây dựng lộ trình đảm bảo 100% báo cáo được thực hiện theo phương thức điện tử. 

Từ những kết quả đó, trong năm 2018, tại Hội nghị Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (APCI 2018), Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá nhóm TTHC thuế đứng thứ nhất, nhóm TTHC hải quan đứng thứ 3 trong 8 nhóm TTHC được đưa vào đánh giá. Theo khảo sát của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan Thuế trong những năm qua. 

Tạo nền tảng hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ

Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua cũng được đẩy mạnh đồng bộ với cải cách thể chế và cải cách TTHC. Trước yêu cầu cao về việc thay đổi phương thức quản lý (tiền kiểm sang hậu kiểm), việc hiện đại hoá nhất là ứng dụng công nghệ thông tin không những là yêu cầu mà còn là nhiệm vụ cấp bách tạo nền tảng thực hiện hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ.

Cụ thể: đã cập nhật đầy đủ 982 TTHC trên Cổng Thông tin điện tử ngành Tài chính, trong đó 167 TTHC đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 271 thủ tục hành chính đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung. Tổng số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai: 5 đơn vị. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm Một cửa điện tử của Bộ: 13.979.641 hồ sơ.

Trong lĩnh vực thuế, đã triển khai mở rộng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên 63/63 tỉnh, thành phố; Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Nghiên cứu triển khai thực hiện phương thức điện tử đối với các dịch vụ: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân; dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.

Đối với hải quan, hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục duy trì, đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định 24/7; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: Tính đến 15/8/2018, đã có 11 Bộ, ngành tham gia kết nối với 68 TTHC trên 1,4 triệu bộ hồ sơ và trên 23,4 nghìn doanh nghiệp tham gia; Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN: đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 04 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan).

(T.H)