HNX: Huy động thành công 11.710 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành

(eFinance Online) - Ngày 19/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 11.710 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 5.000 tỷ đồng, huy động được 5.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 5.000 tỷ đồng, huy động được 4.710 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Như vậy, tính từ đầu năm 2018, KBNN đã huy động được 161.487 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

(PV)