Hộ cận nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi

Ngày 23/2/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Theo đó, hộ cận nghèo sẽ được ưu đãi về lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2013 tới đây.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Quyết định nêu rõ: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay đối với hộ cận nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội phải xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ cận nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(KD)