Hộ mới thoát nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm giúp họ phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, hộ mới thoát nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội. Thay vì từ trước đến nay, những hộ mới thoát nghèo không được vay vốn ưu đãi dù thu nhập của đối tượng vẫn rất thấp, cuộc sống có nhiều khó khăn.

Quyết định cũng nêu rõ hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Mức cho vay do hai bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Thời hạn cho vay cũng được phía Ngân hàng chính sách xã hội và hộ vay thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không quá 5 năm.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay...

(GB)