Hỗ trợ 230 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 11

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1336/QĐ-TTg, về việc hỗ trợ vốn thực hiện các dự án cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 11 (năm 2013) tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 230 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 cho các tỉnh trên để thực hiện các dự án cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn hỗ trợ nêu trên theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, huy động thêm các nguồn lực khác của địa phương để bảo đảm hoàn thành các dự án.

(PV)