Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn

(eFinance Online) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương điều chỉnh trong tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ sung vốn cho Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận thực hiện hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn còn lại (42,734 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xử lý theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí xử lý nhiễm mặn phát sinh, trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận và cơ quan liên quan rà soát và xử lý việc điều chỉnh quy mô, quy hoạch Dự án theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho Dự án; chỉ đạo và giám sát Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu đã được duyệt.

(NQ)