Hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang cây màu tại ĐBSCL

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 580/QĐ-TTg năm 2014 quy định về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 22/4/2014, chi phí giống chuyển đổi sẽ được hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/ha, tuy nhiên trên cùng một diện tích sẽ chỉ được hỗ trợ một lần. Các loại cây trồng chuyển đổi được hỗ trợ gồm: ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại.

Các địa phương trong vùng sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu, riêng thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 50%. Nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí và thực hiện hỗ trợ địa phương để thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng màu trên đất trồng lúa theo quy định tại Quyết định này; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(T.H)